Office - Canada

+1 778 6524899

VP Canada - 1055 West Georgia Street ,Suite 2100, Vancouver, BC V6E 3P3, IQ Office Suites (1055 W. Georgia Street)

jobs@bcomexhrs.ca

BGI.INC/ BCOMEX HRS /BOOKING IMM / MIS EDUCATION ONLINE


Thành lập vào tháng 04-2019 tại Vancouver, BC, Canada , Hoạt động của chúng tôi tại BC , Canada, xoay quanh 03 vấn đề của hệ thống bao gồm.

1.Bcomex Hrs Canada, Cung cấp và cho thuê nhân sự tại Canada, tuyển dụng sàng lọc tài năng nhân sự tại Canada nói chung và BC Canada nói riêng, nếu bạn đang tìm kiếm một công việc tại Canada hãy liên lạc với chúng tôi tại đây hay bạn đang có nhu cầu tuyển dụng và thuê nhân sự tại Canada, xin liên hệ tại đây.

2.MIS education skill jobs Online, hoạt động về đào tạo kĩ năng , và liên kết đào tạo Quốc tế về các chương trình đào tạo Chuẩn Canada MIS Ca chi tiết các chương trình đào tạo Online thời công nghệ.

3. SCI.Ca, mua & bán, thuê bất động sản tại Canada Hoạt động tư vấn đầu tư, kết hợp 02 tập đoàn Bất động sản tại BC, ON, QB. Cung cấp thông tin dự án, hay các cơ sở hạ tầng, tài chính và môi trường, nhân lực tại Canada giúp các nhà đầu tư lựa chọn hiệu quả hơn mô hình kinh doanh tại quốc gia này, hay cung cấp các thông tin pháp lí, thiết lập công ty, tại Canada.BGI.INC - CANADA

Giám đốc phụ trách : Linda Payes

Địa chỉ VP : 1055 West Georgia Street ,Suite 2100, Vancouver, BC V6E 3P3, IQ Office Suites (1055 W. Georgia Street)

Số điện thoại : +1 778 6524899

Email : all@bleogoups.com 

Linkedin : bleogroups 

Facebook : bleo corp


Bleogroups