ASK/câu hỏi

Tôi có thể đổi từ Visa kì nghỉ sang một loại Visa dài hạn khác tại Úc ?

Booking travel IMM - Tôi có thể đổi từ Visa kì nghỉ sang một loại Visa dài hạn khác tại Úc ?

Cách chúng tôi chấm dứt công việc của một ai đó , tại Công ty ?

Cách chúng tôi chấm dứt công việc của một ai đó , tại Công ty ?

Chúng tôi sử dụng điện thoại di động để điều hành kinh doanh như thế nào ?

Chúng tôi sử dụng điện thoại di động để điều hành kinh doanh như thế nào ?

Tại sao bạn nên trả phí tư vấn lần đầu ?

Tại sao bạn nên trả phí tư vấn lần đầu ?

Ai sẽ chi trả chi phí cho chuyến đi của bạn ?

Ai sẽ chi trả chi phí cho chuyến đi của bạn ?

REF - Ai có thể mua bất động sản tại Úc

REF - Ai có thể mua bất động sản tại Úc

BOOKING TRAVEL IMMIGRATION

Booking travel Immigration , Di trú & định cư Úc, Canada, Hàn quốc, Nhật bản , Châu âu (schengen),Anh quốc, Việt nam

REF - BẤT ĐỘNG SẢN

REF - Mua bán, thông tin nhà, đất, đặt Homestay tại Úc, Canada, Hàn quốc, Châu âu, Việt nam, Nhật bản, Các dự án

SCI - ĐẦU TƯ

SCI - đầu tư , tư vấn đầu tư quốc tế, Châu âu, Úc châu, Canada, Hàn quốc, Nhật bản, Việt nam