Chính sách

Bcomex Hrs - Recruitment partnership programes

Bcomex Hrs - Recruitment partnership programes

Khi bạn tuyển người nước ngoài , bạn lo lắng điều gì ?

Bcomex international hrs - Khi bạn tuyển người nước ngoài , bạn lo lắng điều gì ?

Công nhân lành nghề của chúng tôi có được cam kết bởi chúng tôi cho doanh nghiệp của bạn ?

Công nhân lành nghề của chúng tôi có được cam kết bởi chúng tôi cho doanh nghiệp của bạn ?

Tuyển dụng ,hay bảo lãnh công nhân ?

Bcomex Hrs - Tuyển dụng hay, bảo lãnh công nhân ?

What do the employers need to pay fees when recruit from Us ?

What do the employers need to pay fees when recruit from Us ?

Why should you have a temporary recruiting plan with us ?

Bcomex Hrs - Why should you have a temporary recruiting plan with us ?

BOOKING TRAVEL IMMIGRATION

Booking travel Immigration , Di trú & định cư Úc, Canada, Hàn quốc, Nhật bản , Châu âu (schengen),Anh quốc, Việt nam

REF - BẤT ĐỘNG SẢN

REF - Mua bán, thông tin nhà, đất, đặt Homestay tại Úc, Canada, Hàn quốc, Châu âu, Việt nam, Nhật bản, Các dự án

SCI - ĐẦU TƯ

SCI - đầu tư , tư vấn đầu tư quốc tế, Châu âu, Úc châu, Canada, Hàn quốc, Nhật bản, Việt nam