Đăng kí thuế Úc

Người sống bên ngoài nước Úc

Người sống bên ngoài nước Úc, Nếu bạn là cư dân nước ngoài của Úc vì mục đích thuế, bạn không cần số hồ sơ thuế (TFN) nếu bạn chỉ nhận được tiền lãi, cổ tức hoặc tiền bản quyền từ một nguồn của Úc.

Booking travel / Cư dân Úc

Cư dân Úc, Nếu bạn là cư dân Úc, bạn có thể đăng ký mã số thuế (TFN) theo các cách sau, tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn. Có thể mất tới 28 ngày để nhận TFN của bạn.

Người mang hộ chiếu nước ngoài, người di cư lâu dài và khách tạm thời

Người mang hộ chiếu nước ngoài, người di cư lâu dài và khách tạm thời, Để đăng ký trực tuyến, bạn phải có hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy tờ du lịch liên quan.

BOOKING TRAVEL IMMIGRATION

Booking travel Immigration , Di trú & định cư Úc, Canada, Hàn quốc, Nhật bản , Châu âu (schengen),Anh quốc, Việt nam

REF - BẤT ĐỘNG SẢN

REF - Mua bán, thông tin nhà, đất, đặt Homestay tại Úc, Canada, Hàn quốc, Châu âu, Việt nam, Nhật bản, Các dự án

SCI - ĐẦU TƯ

SCI - đầu tư , tư vấn đầu tư quốc tế, Châu âu, Úc châu, Canada, Hàn quốc, Nhật bản, Việt nam