MÔI TRƯỜNG ÚC

Chính sách môi trường chính phủ Úc

Chính sách môi trường chính phủ Úc, Chính sách bao quát để quản lý cỏ dại ở Úc là Chiến lược cỏ dại Úc , trong đó vạch ra các mục tiêu và hành động cần thiết để giữ an toàn cho các tài sản kinh tế, môi trường và xã hội của Úc khỏi tác động của cỏ dại.

Rừng & cây trồng tại Úc

Rừng & cây trồng tại Úc, Các khu rừng Úc trang web cung cấp up-to-date thông tin về rừng của Úc. Trang web này được ABARES lưu trữ trong Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường của Chính phủ Úc và đại diện cho sự hợp tác giữa nhiều tổ chức liên quan đến rừng của Úc

Môi trường biển tại Úc

Môi trường biển tại Úc, Môi trường biển của Úc là khu vực tài phán biển lớn thứ ba thế giới, với 13,86 triệu km2. Đây là nơi sinh sống của một loạt các loài sinh vật biển, nhiều trong số đó không xuất hiện ở nơi nào khác trên thế giới.

Khoáng sản nước Úc

Khoáng sản nước Úc, Úc có tài nguyên chứng minh kinh tế lớn nhất thế giới về cát khoáng sản, than nâu, uranium, niken, kẽm và chì và đứng trong top sáu thế giới về bauxite, than đen, đồng, vàng, quặng sắt và kim cương công nghiệp.

Qui định về sử lí rác thải tại Úc

Qui định về sử lí rác thải tại Úc, Quản lý chất thải chủ yếu là trách nhiệm của chính phủ tiểu bang và lãnh thổ, nơi điều tiết và quản lý chất thải theo luật pháp, chính sách và chương trình tương ứng của họ.

Cách bảo vệ môi trường của người Úc

Cách bảo vệ môi trường của người Úc, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ môi trường tại Úc

BOOKING TRAVEL IMMIGRATION

Booking travel Immigration , Di trú & định cư Úc, Canada, Hàn quốc, Nhật bản , Châu âu (schengen),Anh quốc, Việt nam

REF - BẤT ĐỘNG SẢN

REF - Mua bán, thông tin nhà, đất, đặt Homestay tại Úc, Canada, Hàn quốc, Châu âu, Việt nam, Nhật bản, Các dự án

SCI - ĐẦU TƯ

SCI - đầu tư , tư vấn đầu tư quốc tế, Châu âu, Úc châu, Canada, Hàn quốc, Nhật bản, Việt nam