Nộp các loại Visa Hàn quốc

Đổi hồ sơ F6- F5 (Visa Hàn quốc)

Booking travel Immigration - Đổi hồ sơ F6- F5 (Visa Hàn quốc)

Visa dòng H1, H2 .. Lao động nghỉ lễ

Visa dòng H1, H2 .. Lao động nghỉ lễ

Nộp Visa dòng G, Khám bệnh , lư trú trị bệnh , lưu trú tị nạn

Nộp Visa dòng G, Khám bệnh , lư trú trị bệnh , lưu trú tị nạn

Nộp Visa dòng E , E7, E9, Việc làm , Visa việc làm hàn quốc

Nộp Visa dòng E , E7, E9, Việc làm , Visa việc làm hàn quốc

Nộp Visa dòng D, lưu trú dài hạn , học tập

Nộp Visa dòng D, lưu trú dài hạn, học tập

Nộp Visa dòng F, Cư trú, Kết hôn , Dài hạn, Nhập cư

Nộp Visa dòng F, Cư trú, Kết hôn , Dài hạn, Nhập cư

BOOKING TRAVEL IMMIGRATION

Booking travel Immigration , Di trú & định cư Úc, Canada, Hàn quốc, Nhật bản , Châu âu (schengen),Anh quốc, Việt nam

REF - BẤT ĐỘNG SẢN

REF - Mua bán, thông tin nhà, đất, đặt Homestay tại Úc, Canada, Hàn quốc, Châu âu, Việt nam, Nhật bản, Các dự án

SCI - ĐẦU TƯ

SCI - đầu tư , tư vấn đầu tư quốc tế, Châu âu, Úc châu, Canada, Hàn quốc, Nhật bản, Việt nam