Việc làm Canada

Sức khỏe và an toàn lao động

Sức khỏe và an toàn lao động, Tìm hiểu về các mối nguy hiểm tại nơi làm việc, quyền và trách nhiệm, sức khỏe và sức khỏe, phòng chống thương tích, bồi thường và Hệ thống thông tin tài liệu nguy hiểm tại nơi làm việc của liên bang.

Tìm một công việc tại Canada

Tìm cơ hội việc làm trong chính phủ liên bang và với các nhà tuyển dụng trên cả nước. Dưới đây là các cách để tiếp cận một công việc tại Canada.

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe chủ yếu là trách nhiệm của chính quyền tỉnh ở Canada (ngoại lệ chính là trách nhiệm của chính phủ liên bang đối với các dịch vụ được cung cấp cho các thổ dân được bảo vệ bởi các hiệp ước,

Bảo hiểm Xã hội

Bảo hiểm xã hội là bất kỳ chương trình nào do chính phủ tài trợ với bốn đặc điểm sau: Các lợi ích , yêu cầu đủ điều kiện và các khía cạnh khác của chương trình được xác định theo quy định;

Lương và nghỉ hưu

Lương và nghỉ hưu, Kế hoạch nghỉ hưu, lương hưu công cộng và đã đăng ký, RRSP, RRIF, máy tính thu nhập hưu trí và nhiều hơn nữa.

Nhập cư cho công nhân lành nghề

Nhập cư cho công nhân lành nghề, Quy trình nộp đơn cho những người nhập cư lành nghề muốn định cư lâu dài ở Canada và tham gia vào nền kinh tế của chúng tôi.

BOOKING TRAVEL IMMIGRATION

Booking travel Immigration , Di trú & định cư Úc, Canada, Hàn quốc, Nhật bản , Châu âu (schengen),Anh quốc, Việt nam

REF - BẤT ĐỘNG SẢN

REF - Mua bán, thông tin nhà, đất, đặt Homestay tại Úc, Canada, Hàn quốc, Châu âu, Việt nam, Nhật bản, Các dự án

SCI - ĐẦU TƯ

SCI - đầu tư , tư vấn đầu tư quốc tế, Châu âu, Úc châu, Canada, Hàn quốc, Nhật bản, Việt nam