Chào mừng bạn đến với hệ thống tuyển dụng Bcomex Hrs


Chúng tôi cung cấp các gói tuyển dụng đa dạng, phong phú cho doanh nghiệp của bạn. Chọn gói phù hợp với bạn và bắt đầu tuyển dụng ngay bây giờ

Dùng thử

Số lượng tin
2
Thời hạn
7
Ứng viên
5
Giá
$0

Basic

Số lượng tin
20
Thời hạn
30
Ứng viên
20
Giá
$18

Standard

Số lượng tin
50
Thời hạn
40
Ứng viên
20
Giá
$25

Silver

Số lượng tin
40
Thời hạn
50
Ứng viên
50
Giá
$250

Gold

Số lượng tin
100
Thời hạn
60
Ứng viên
127
Giá
$370