Bcomex Hrs VN

BCOMEX HRS VN / GIỚI THIỆU DỊCH VỤ VIỆC LÀM & TUYỂN DỤNG VIỆT NAM


 • Bcomex Hrs VN, Là một phần liên kết của BGI.INC, Bộ phận Bcomex Hrs VN
 • Tại Việt nam ,Chúng tôi cung cấp dịch vụ tin tức tuyển dụng, giúp cho người lao động có thể tiếp cận đúng chủ lao động nhanh nhất có thể
 • Chúng tôi giúp tìm kiếm các hợp đồng lao động , hay việc làm, hay giải thích các hợp đồng lao động tại Việt nam, giúp người lao động tìm hiểu luật lao động tại Việt nam và giới thiệu với các nhà đào tạo hoàn thiện kỹ năng nhất định.
 • Chúng tôi thực hiện các liên kết tới chủ lao động , liên đoàn lao động Việt nam, hay hướng dẫn chủ lao động tìm kiếm nhân sự thông qua nền tảng Website , hay qua lời khuyên của các chuyên gia việc làm tại Việt nam của chúng tôi, thông qua mạng Internet.
 • Trong những năm qua chúng tôi đã giúp đõ nhiều chủ lao động tại Việt nam tiếp cận được nguồn lao động có kĩ năng và an toàn, chúng tôi hiểu công việc là sứ mệnh chứ không chỉ dừng lại ở việc là một nhà môi giới việc làm, chúng tôi không cho rằng mình là nhà môi giới việc làm.
 • Chúng tôi cung cấp thông tin giúp chủ lao động có thể quản lí cơ sở dữ liệu về nhân sự tại Việt nam

NHÂN SỰ TAY NGHỀ 

 • Công nhân trang trại (có tay nghề) xem
 • Thợ hàn, 4G,5G,6G
 • Công nhân xây dựng xem
 • Phụ bếp , Đầu bếp - xem
 • Điều dưỡng , chăm sóc người già - xem
 • Thợ làm bánh ngọt, thợ thiết kế bánh ngọt xem
 • Thợ làm Nail , làm đẹp, Spa - xem

CÁC QUỐC GIA HOẠT ĐỘNG


BCOMEX HR - VN


Bleogroups