Bcomex Hrs Au - Lí do tại sao người Úc không muốn bảo lãnh bất kì ai cho dù nguồn nhân sự kham hiếm đến đâu ?

BCOMEX HRS AUSTRALIA - NEWS - TÌM KIẾM CƠ HỘI ĐỂ ĐƯỢC BẢO TRỢ TẠI ÚC


  • Nước Úc là quốc gia có chính sách luật và qui định chặt chẽ bậc nhất, các qui định này giúp cho an toàn tại Úc và công bằng. Bất kì ai khi chuẩn bị đến Úc, hay đang có kế hoạch tới Úc đều phải xem xét việc này. Luật úc về lao động và quyền đối sử công bằng của mọi người sẽ được trích ra trong bài Viết này dựa trên đoạn phỏng vấn của Doug giám đốc cho thuê nhân sự tại Bcomex Hrs Au như sau. Luật lao động Úc và quyền công bằng làm việc tại Úc 'Au-fair" 

Bài phỏng vấn người Úc về bảo lãnh : 

  • Doug anh có biết lí do tại sao các hãng ở Úc vẫn giới hạn về việc bảo lãnh, hay tuyển dụng công nhân nước ngoài vào làm việc để lấp đầy chỗ trống thiếu hụt nhân sự khổng lồ của ngành nông nghiệp hiện tại ? "câu hỏi này là tế nhị thông tin với người Úc".

Trả lời sau khi suy nghĩ của Doug :

  • They only harvest for a short time at the end of the growing season, so they will have requirements for more staff in short term. They don't want to sponsor as if they get someone they don't like they have to be responsible for that employee and there's extra costs. They might have had a bad experience with people not being able to understand what is required of the job and who don't communicate well. They don't want to have to spend time and money on training someone, they'd rather just get someone who can start work straight away. It's a combination of risk and cost/benefit, and also that they just don't want to have to deal with anything other than doing their farm work.
  • Đoạn dịch - Họ chỉ thu hoạch trong một thời gian ngắn vào cuối vụ trồng trọt, vì vậy họ sẽ yêu cầu thêm nhân viên trong thời gian ngắn hạn. Họ không muốn tài trợ như thể họ nhận được một người mà họ không thích họ phải có trách nhiệm với nhân viên đó và có thêm chi phí. Họ có thể đã có một trải nghiệm tồi tệ với những người không thể hiểu được yêu cầu của công việc và những người không giao tiếp tốt. Họ không muốn phải tốn thời gian và tiền bạc vào việc đào tạo ai đó, họ chỉ muốn tìm một người có thể bắt đầu công việc ngay lập tức. Đó là sự kết hợp giữa rủi ro và chi phí / lợi ích, và họ cũng không muốn phải giải quyết bất cứ việc gì khác ngoài công việc đồng áng.

CÁCH ĐỂ TÌM ĐƯỢC QUYỀN BẢO LÃNH TẠI ÚC 

  • Điều kiện cần thiết cần có căn cứ trên ngành nghề khác nhau, nhưng có một số tiêu chuẩn cơ bản mà Ứng cử viên cần có như sau.
  • Tính cách phù hợp với nước Úc, bằng cấp, CC phải có liên quan đến công việc cần được bảo lãnh, bảo lãnh của Úc đồng thời phải thông qua một cơ quan có Uy tín , hay chính phủ nước khác tại các quốc gia ngoài nước Úc, nơi mà người nộp đơn vào nước Úc. khả năng ngôn ngữ là cần thiết để giao tiếp trong công việc tại Úc.

Bcomex Hrs Au - Giới hạn của chúng tôi về các tin tức này

  • Mục đích đăng tin 
  • Các chính sách lao động
  • Không đảm bảo 

BCOMEX HRS AU - VP HƯỚNG DẪN TẠI VIỆT NAM


Bcomex Hrs Au - updated 18-10-2021