Construction Helper Salary - Dritech walls and Ceilings Ltd

BCOMEX HRS AU

BCOMEX HR CANADA


Dritech walls and Ceilings Ltd

Position: Construction Helper Salary

$21 hourly for 40 hrs/w

Full Time, Permanent

Job Description

  • Minimum education: no formal education required
  • Language: English
  • Experience: no experience required

Job Duties:

  • Assist Skilled tradespersons by carrying tools and materials and helping in their other construction activities.
  • Clean and prepare work site as needed, including erecting scaffolding, removing and properly disposing of debris and waste materials.
  • Load, unload, stack and move required materials to the work site
  • Maintain a safe and clean job site by handling materials and storing them properly, picking up and removing all tools and equipment when not in use and securing the job site on a daily basis.
  • Follow all health and safety regulations at work site

Contact:

Address: 21343 24 Ave, Langley, BC, V2Z 2A8

Email: dritechwalls@gmail.com


  • Bcomex Hrs Ca - thông tin chi tiết về điều kiện , hướng dẫn hồ sơ, chính sách , chi phí cho việc làm Canada diện di trú tay nghề xem tại đây
  • Chúng tôi không phải là cơ quan tuyển dụng duy nhất trên trang này. Trang này còn có sự tham gia tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Bcomex Hrs Ca, đóng vai trò như một cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc. Hoạt động khác của chúng tôi là kết nối trực tiếp với chủ lao động, và người tìm việc áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm tay nghề, tính cách , kinh nghiệm, sức khỏe. Các ứng cử viên đáp ứng được yêu cầu, hay cần trợ giúp tư vấn cách để đạt được tiêu chuẩn việc làm này. Hãy liên lạc với chúng tôi tại Email : bcomexhr.ca@gmail.com. nếu bạn nộp đơn việc làm từ bên ngoài Canada xem các bước tiến hành.
Search
Bài viết liên quan