Farm Assistant - Hopcott Farms

BCOMEX HRS AU

BCOMEX HR CANADA


Hopcott Farms

Position: Farm Assistant

Salary: 60,000/year

Full Time, Permanent

We're looking for someone who has farm mechanical experience and a humble attitude. We're not looking for a certificate or diploma. Of course, working on a diversified farm includes a large variety of work, some of which are humble jobs. Such as fixing fences, weed-wacking, backpack spraying, cleaning water troughs, stacking hay, operating farm machinery, operating a dump truck, etc. Any welding experience is a bonus.

We're not looking for someone we have to supervise, but someone who can work on their own if given a list of jobs. We do expect them, once trained, to work weekends.

Contact:

TEL: (604) 465-7799 FAX: (604) 465-7731

Email: info@hopcottfarms.ca

Web: https://hopcottfarms.ca/

Address: 18385 Old Dewdney Trunk Rd, Pitt Meadows, BC V3Y 2R9


  • Bcomex Hrs Ca - thông tin chi tiết về điều kiện , hướng dẫn hồ sơ, chính sách , chi phí cho việc làm Canada diện di trú tay nghề xem tại đây
  • Chúng tôi không phải là cơ quan tuyển dụng duy nhất trên trang này. Trang này còn có sự tham gia tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Bcomex Hrs Ca, đóng vai trò như một cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc. Hoạt động khác của chúng tôi là kết nối trực tiếp với chủ lao động, và người tìm việc áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm tay nghề, tính cách , kinh nghiệm, sức khỏe. Các ứng cử viên đáp ứng được yêu cầu, hay cần trợ giúp tư vấn cách để đạt được tiêu chuẩn việc làm này. Hãy liên lạc với chúng tôi tại Email : bcomexhr.ca@gmail.com. nếu bạn nộp đơn việc làm từ bên ngoài Canada xem các bước tiến hành.
Search
Văn phòng hỗ trợ
Bài viết liên quan