REF / tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của chúng tôi

REF / BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH & ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHUẨN VỀ VỐN HỖ TRỢ ỨNG CỬ VIÊN


Theo đó các Ứng cử viên được hỗ trợ gói vốn từ công ty của chúng tôi như sau. Trước khi bắt đầu danh mục này chúng tôi xin nhắc các bạn rằng, chúng tôi không phải là tổ chức cho vay vốn. Việc hỗ trợ vốn của chúng tôi hoàn toàn xuất phát từ lí do nhân đạo. Và sự tự nguyện của bạn mong được yêu cầu sử dụng sự giúp đỡ. Chúng tôi không tiến hành đồng loạt cho tất cả các Ứng cử viên, mà chỉ một trong số các Ứng cử viên nhất định. Do nguồn hỗ trợ của chúng tôi là giới hạn. Việc làm này để nhằm thể hiện sự nỗ lực với mỗi khách hàng đến với chúng tôi. Ngoài ra các ứng cử viên phài đáp Ứng được tiêu chuẩn của chúng tôi. REF không công bố cụ thể về số lượng chúng tôi có thể tài trợ là bao nhiêu trong một tháng. Hay một năm. Việc hỗ trợ này chỉ áp dụng cho Ứng cử viên phía nam Việt nam. Hoặc người có hộ khẩu phía nam từ 10 năm trở lên.


1. Người đi XKLĐ

- Nhật bản : 25 - 35 %

- Hàn quốc : 20 -35 %

- Úc châu : 10 -30 %

- Canada : 10 -30 %

2. Du học / hệ vừa học , Vừa làm

- Hàn quốc : 20 %

- Nhật bản : 20 %

- Úc , Canada : 20 %


HỖ TRỢ VỀ VỐN / Tel - 02837252364 / Sẵn sàng hỗ trợ