Nộp thị thực Úc - Nộp Visa Úc

Chương trình New Visa Úc [new agriculture visa , Australia]

Chương trình New Visa Úc, Người dân quốc gia đã cấp thị thực nông nghiệp để đảm bảo lực lượng lao động cần thiết cho nông dân Úc cả hiện tại và tương lai.

Booking travel IMM - Thị thực thường trú Úc (PR)

Thị thực thường trú Úc (PR), Úc được hưởng một số tiêu chuẩn y tế tốt nhất trên thế giới. Để duy trì các tiêu chuẩn này, hầu hết người xin thị thực phải đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe tối thiểu trước khi chúng tôi cấp thị thực cho họ

Thị thực du lịch Úc 600 [Nộp visa du lịch úc, Tour , Tự túc Úc]

Thị thực du lịch Úc 600 [Nộp visa du lịch úc, Tour , Tự túc Úc]

Thị thực đầu tư Úc [nộp thị thực bắc cầu úc]

Thị thực đầu tư Úc, Bạn có thể đi đến và từ Úc bao nhiêu lần bạn muốn trong 5 năm kể từ ngày chúng tôi cấp visa này. Điều này là miễn là các cơ sở du lịch trên thị thực này vẫn còn hiệu lực.

Thị thực bắc cầu Úc [nộp thị thực bắc cầu úc]

Thị thực bắc cầu Úc, Bạn có thể ở lại Úc một cách hợp pháp trong khi bạn hoàn tất vấn đề nhập cư của mình hoặc sắp xếp rời khỏi Úc.

Booking travel IMM / thị thực 486 Úc

Thị thực 486 Úc, Đây là một thị thực tạm thời. Bạn có thể ở lại Úc trong 4 năm kể từ ngày chúng tôi cấp visa, bạn có thể bao gồm các thành viên của đơn vị gia đình trong ứng dụng của bạn

BOOKING TRAVEL IMMIGRATION

Booking travel Immigration , Di trú & định cư Úc, Canada, Hàn quốc, Nhật bản , Châu âu (schengen),Anh quốc, Việt nam

REF - BẤT ĐỘNG SẢN

REF - Mua bán, thông tin nhà, đất, đặt Homestay tại Úc, Canada, Hàn quốc, Châu âu, Việt nam, Nhật bản, Các dự án

SCI - ĐẦU TƯ

SCI - đầu tư , tư vấn đầu tư quốc tế, Châu âu, Úc châu, Canada, Hàn quốc, Nhật bản, Việt nam