Thị thực - Nộp Visas Canada

Thị thực cho người tị nạn Canada

Thị thực cho người tị nạn Canada, những điều kiện để được cấp thị thực cho người tị nạn, quy trình xử lý thị thực tị nạn ở Canada

Thị thực hôn nhân

Thị thực hôn nhân, đây là một chương trình hữu ích cho những người không thể đủ điều kiện theo Công nhân lành nghề Liên bang hoặc Lớp Kinh nghiệm Canada

Thị thực gia đình [bảo lãnh thăm thân, bảo lãnh gia đình đi Canada]

Thị thực gia đình [bảo lãnh thăm thân, bảo lãnh gia đình đi Canada]

Thị thực du lịch Canada

Thị thực du lịch Canada, điều kiện nhận visa du lịch Canada: Tuân thủ pháp luật và không có hồ sơ hoạt động tội phạm, Không phải là một rủi ro cho an ninh của Canada,

Thị thực đầu tư Canada

Thị thực đầu tư Canada, nếu bạn có giá trị ròng cao, bạn có thể đủ điều kiện để đăng ký thông qua Chương trình Đầu tư Liên bang.Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada giám sát khoản đầu tư của bạn.

Thị thực Du học Canada

Thị thực Du học, Có rất nhiều sinh viên quan tâm đến du học và trong hầu hết các trường hợp, họ chọn các trường đại học và tổ chức giáo dục Canada

BOOKING TRAVEL IMMIGRATION

Booking travel Immigration , Di trú & định cư Úc, Canada, Hàn quốc, Nhật bản , Châu âu (schengen),Anh quốc, Việt nam

REF - BẤT ĐỘNG SẢN

REF - Mua bán, thông tin nhà, đất, đặt Homestay tại Úc, Canada, Hàn quốc, Châu âu, Việt nam, Nhật bản, Các dự án

SCI - ĐẦU TƯ

SCI - đầu tư , tư vấn đầu tư quốc tế, Châu âu, Úc châu, Canada, Hàn quốc, Nhật bản, Việt nam